Piano-undervisning

Jeg har i snart 25 år drevet som pianolærer der «brukspiano» er overskriften. Jeg har i mange år hatt ca. 30 elever i uken. Og da har jeg hatt elever med en aldersspredning fra syv til seksti år.

Hjelp til selvhjelp

En kan godt si at ryggraden i mitt opplegg er hjelp til selvhjelp. Det vil si at hvis mitt opplegg setter i gang en prosess som gjør at eleven arbeider mer og mer selvstendig, er jeg fornøyd.

Noteopplæring og akkordlære

Mitt opplegg bygger på to hovedelementer: Noteopplæring og akkordlære. Det viktige er at eleven etter hvert skal bli like fortrolige med notebildet som med en notelinje bare iført akkorder. Ved å sette dem inn i akkordsystemet åpner det for en kreativ verden hos eleven. Det gjør dem i stand til å gå egne veger, lage variasjoner, improvisere, spille ved siden av Cd – plater o.s.v.

Pianoets funksjoner

Viktig er det også å lære elevene instrumentets ulike funksjoner. Som solo – instrument. Som akkompagnements – instrument. Og til det å spille til allsang. Jeg bruker kjente sanger som ryggrad i den pedagogiske prosessen. Skal vi ha Maj7 – akkorden som tema i en spilletime bruker jeg f.eks. Imagine som lekse på grunn av alle dens Maj7 akkorder. Skal jeg ha om ters i bassen, tar jeg I natt jeg drømte, som har mange terser i bassen. 

Lekser

En lekse skal ikke primært øves inn for min skyld, men for å sette dem i stand til å bruke de elementene vi har gjennomgått på egen hånd. Et eksempel er en elev som jeg hadde for noen år siden. Han hadde vanskelig for å løse “Akkordkoden”. Men når det kom, så var det som en demning som brast. Han lånte seg den komplette samlingen av Beatles – låter på biblioteket, og øvde inn alt på egen hånd ved siden av det vi drev med på spilletimene. Jeg er også mer en gjerne med på å bruke elevens favorittlåter som utgangspunkt i undervisningen. Når det er sagt, så må jeg legge til at det er ikke alle nye låter som er like lette å overføre til “pianostykker”. Det vurderer jeg etter hvert som eleven kommer med et ønske.

Opptak

Jeg bruker også data som et virkemiddel i det pedagogiske opplegget mitt. Jeg har et musikkprogram som gjør det mulig å spille inn pianostykker vi har arbeidet med. Dette er veldig nyttig med tanke på å holde tempo og dette å “spille sammen med noen”. Dessuten er det veldig stimulerende for eleven å få med seg en cd – plate hjem, med stykket de har arbeidet hardt for å få til. Jeg forsøker etter beste evne å orkestrere elevens arbeid ved å legge til bass, trommer, strykeorkester etc.

Følelser og kreativitet

Musikk handler om følelser og det handler om kreativitet. “Music is the flower of feelings” er det en som sa en gang. Klarer jeg sammen med dere foreldre å skape en grunnleggende kjærlighet til musikken som eleven kan bære med seg livet ut, er målet nådd!